Materiały służą do prowadzenia lekcji religii lub spotkania dla dzieci klas I-VI szkoły podst., gimnazjów i młodzieży ponadgimnazjalnej. Zawiera konspekty, prezentacje multimedialne i załączniki dostosowane do określonego poziomu edukacji.

Informacje o wydaniu 0.2


README.txt


Prezentowane materiały do prowadzenia katechez na temat św. Maksymiliana i Roku Kolbiańskiego udostępniane są na zasadzie licencji GNU GPL [ http://www.gnu.org/licenses/licenses.html ].

Materiały zawarte są w dwóch archiwach:
wersja 1: katechezy_pps_02.zip
wersja 2: katechezy_ppsx_02.zip

Wersja 1 zawiera pliki katechez dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej oraz prezentacje multimedialne MS PowerPoint 97-2003 (rozszerzenie .pps).

Wersja 2 zawiera te same pliki katechez, co wersja 1, natomiast prezentacje multimedialne są w wersji MS PowerPoint 2007 (rozszerzenie .ppsx).

Pliki źródłowe przeniesiono do katalogu [sources].

RokKolbianski.pl : 2011